Hakkımızda

hakkımızda

Yıl 2020... 2020 yılı Türkiyesini bir düșünün...
Șimdi de 1923 Türkiyesini...

97 yıl önceden bahsediyoruz... Cumhuriyet ilan edilmiș, savaștan daha yeni çıkılmıș, yurdum insanı daha yeni yeni kendine geliyor. Șeker yok, insanlar çayı kuru üzümle içiyor. Toplu iğne yok. Buzdolabı bilinmiyor. Televizyon insanların hayallerinde bile yok yok yok. Șimdi artık dayanıșma yardımlașma günüdür. Ki öylede oluyor.

Yașarlar 1923 yılında Giresun’a gelen Hacı İlyas YAȘAR tarafından kuruluyor. Mütevazi küçük bir manifatura mağazası ile Hacı Dede ekmeğinin peșine düșüyor. Zaman șimdiki gibi değil yokluk o zamanlara çok ağır. Ailesi için canla bașla çalıșıyor. Zaman geçipte ikinci kușak yavaș yavaș devreye girmeye bașladıkça Yașarlar güçleniyor. Hani derler ya ağaç dalıyla gürlermiș, iște öyle oluyor.

Yașarlar; ticareti, hayata bakıș șekli ve dürüstlüğü ile artık bir marka olmaya bașlıyor. Globalleșen dünyada kurumsallașarak kendine yer ediniyor. Su akar kendi yolunu bulur misali...

Baba Necati Yașar’la 70’li yıllarda dayanıklı tüketim malları satıșı bașlıyor. Daha da güçlenip büyüyor...

Yıl 2020. Sonuç... Gönül birliği, kader birliği yapılmıș bir ömre bedel dostlarla geçen 97 yıl...

Yașarlar Șirketler Gurubu dünya normlarında bilinen ve tanınan onlarca markanın sıcak satıșını, toptan satıșını ve dağıtımını yapan bir marka. AVM’lerden șehrin çok önemli noktalarına varıncaya kadar bir çok merkezi noktada dünya markalarını müșterileri ile paylașıyor. Müșterileri Yașarları seviyor. Ona güveniyor... Șirket kurumsallașmaya bașlıyor. Enerji ișiylede uğrașıyor inșat ișiyle de. Önceleri bölgeler bazında çalıșan grup șimdi Türkiye genelinde bir çok noktada iș yapıyor. Karadeniz sevdası bir bașkadır ama Doğuanadolunun senin için canını veren insanına ulașmak her zaman bir bașka doyumdur. Artık Bașkentte de olmak lazım İstanbul’da da.
Ankara Kızılay’da gösterișli bir BEKO satıș ve tanıtım üssü kurmak kimin fikri olabilirdi... Tabi ki Murat Yașar’ın...

Yeniden merhaba deyip yolumuza devam ediyoruz. Sizlerle...

Yönetim Planı